Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničar bavi se stručnom negom kože, lica kose i noktiju. Iako je najčešće cilj nege koju on sprovodi estetski, ona često ima i medicinski značaj, jer se izvodi na osnovu lekara dermatologa, a radi otklanjanja nekih zdravstvenih smetnji. Pri vršenju nege koristi razne preparate, kao i brojna pomagala i između ostalog i svoje reku.

Lica koja se žele baviti ovim poslom moraju biti oslobođena odbojnosti prema hemikalijama, morajau biti fizički i psihički zdrava, istrajna i odgovorna. Takođe moraju biti i prijatna usled prirode posla koji obavljaju, usled toga što je rad sa ljudima, koji podrazumeva posao kozmetičara, jako zahtevan i izazovan.

Kod nas u Školi, pri odvianju nastave uvezi ovoga obrazovnog profila, naglasak je stavljen na praksu, usled toga što želimo da naši polznici budupotpuno osposobljeni za samostalan rad po završetku škole.

Osim rada u struci, po završetku naše Škole, polaznici mogu upisati i neki od fakulteta, usled toga što stiču četvrti stepen stručne spreme.

Posetite nas:

III Sandžačke brigade BB,
36320 Tutin, Republika Srbija

Mapa
Telefonski kontakt

Telefon: (020) 813 331
Mobilni: (063) 666 813

Email: srednjaskolatutin@hotmail.com
Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 8:00 - 16:00

Vikend: Zatvoreno.