Laboratorijski tehničar

Posao laboratorijskog tehničara, obuhvata pre svega rad sa biološim materijalom, usled toga što je njegovo zadatak analiza toga materijala, bez obzira, da li ga je sam uzeo od pacijenta, ili mu je več pripremljeni biološki materijal donet na analizu. Takođe ovaj posao karakteriše sve veća automatizacija i modernizacija, te on u zadnjih nekoliko godina, zahteva i veći nivo informatičkih znanja.

Laboratorijski tehničar mora biti odgovoran, precizan i predan poslu. On nema često dodira sa pacijentima, mada mora imati razumevanja za njihove želje i potrebe. U našoj Školi profesori koi su angažovani na predavanjima u vezi ovoga obrazovnog profila, stavljaju akcenat na praksu. Praksa se odvija u renomiranim kako privatnim tako i državnim laboratorijama i zdravstvenim ustanovama. Nastava u vezi ovog obrazovnog profila usled neophodne prakse ne odvija se samo u našoj Školi, već i u laboratorijama sa kojima imamom potpisane ugovore radi sticanja praktičnih znanja.

Po završetku ovoga smera, naši polaznici stiču četvrti stepen stručne spreme, te se osim zaposlenja nakon završetka naše Škole mogu opredeliti i za upisa na odgovarajući fakultet.

Posetite nas:

III Sandžačke brigade BB,
36320 Tutin, Republika Srbija

Mapa
Telefonski kontakt

Telefon: (020) 813 331
Mobilni: (063) 666 813

Email: srednjaskolatutin@hotmail.com
Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 8:00 - 16:00

Vikend: Zatvoreno.