Medicinska sestra - tehničar opšti smer

Obrazovanje ovog profila u području rada zdravstvo i socijalna zaštita traje 4 godine. Uobicajeni naziv za ovaj profil opšti smer ukazuje da se učenici po njegovom završetku mogu zaposliti na mnogim radnim mestima u zdravstvenim ustanovama i socijalnim institucijama. Kvalitet nastavnog plana i programa, kao i kvalitet nastavnog kadra, obezbeđuje sticanje dobrog opšteg i stručnog znanja, fond časova iz zdravstvene nege i izvođenje vežbi obezbeđuje i doprinosi usvajanju veština i formiranju pozitivnih navika.

Učenik se posle završenog školovanja lako uključuje u proces rada, brzo i odgovorno prihvata sve izazove radnog mesta i ovog pre svega humanog zanimanja.

Medicinska sestra vodi računa o bolesnicima uz instrukcije nadležnog doktora. Koristi terapiju koja je bolesniku propisana, nadgleda telesne reakcije pacijenta tokom pripreme za dalje tretmante, prikuplja uzorke i prosleđuje ih na analize u laboratoriju. Vrši intenzivni nadzor telesnih promena pacijenta kod vitalnih funkcija ko što su puls, krvni pritisak i temperatura. Teži da je bolesnik udobno hospitalizovan i vodi računa o njegovoj higijeni.

Ovakav oblik rada zateva osobu koja nema prisutvo gadljivosti ili bilo kakve osetljivosti na krv i ostale telesne tečnosti. Za uspešan rad potrebna je ljubaznost, svest o težini tegoba pacijenata i profesionalizam u svakom datom trenutku.

Posetite nas:

III Sandžačke brigade BB,
36320 Tutin, Republika Srbija

Mapa
Telefonski kontakt

Telefon: (020) 813 331
Mobilni: (063) 666 813

Email: srednjaskolatutin@hotmail.com
Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 8:00 - 16:00

Vikend: Zatvoreno.